C++ Metode de sortare Metoda bulelor, insertiei, selectiei, numararii

// Bubble Sort – Sortarea unui tablou unidimensional #include<iostream.h> int v[25], i, n, ok, aux; void main() {cout<<„n=”; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) {cout<<„v[„<<i<<„]=”; cin>>v[i]; } for(i=1;i<=n;i++) cout<<v[i]<<” „; //Sortarea crescatoare
Continue reading…