Ora de programare – The Hour of Code – Romania – 8-14 decembrie 2014

Despre proiect ​Campania global​ă​, Hour of Code (http://ro.code.org), urm​ă​re​ș​te s​ă​ inspire c​â​t mai mul​ț​i copii, tineri dar ​ș​i adulti s​ă​ ​î​nvete s​ă​ programeze. Ț​​ă​ri din Uniunea European​ă​ ​ș​i-au propus s​ă​ dea un exemplu ​î​n fa​ț​a ​î​ntregii lumi prin care s​ă​ arate c​ă​ sunt preg​ă​ti​ț​i s​ă​-​ș​i preg​ă​teasc​ă​ elevii pentru job-urile secolului 21. Partenerul oficial pe Romania […]
Continue reading…

 

Algoritmi fundamentali in C++

Algoritmi fundamentali in C++   // Suma cifrelor lui n   #include<iostream.h> int n,s,c; void main() { cout<<„n=”; cin>>n; while(n!=0) { c=n%10; // extrag ultima cifra s=s+c; n=n/10; // tai ultima cifra }   cout<<„Suma cifrelor=”<<s; } –––––––––––––––––––––––––– // Numarul de cifre ale lui n   #include<iostream.h> int n, nr; void main() { cout<<„n=”; cin>>n; […]
Continue reading…

 

C++ Metode de sortare Metoda bulelor, insertiei, selectiei, numararii

// Bubble Sort – Sortarea unui tablou unidimensional #include<iostream.h> int v[25], i, n, ok, aux; void main() {cout<<„n=”; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) {cout<<„v[„<<i<<„]=”; cin>>v[i]; } for(i=1;i<=n;i++) cout<<v[i]<<” „; //Sortarea crescatoare
Continue reading…