Cadrul didactic – un profesionist in sistemul de invatamant – http://socioumane.pmu.ro/ro

Cursuri Curs 1 – Curriculum şi cadrul de referinţă al curriculumului naţional Curs 2 – Programa şcolară – instrument de lucru al cadrului didactic Curs 3 – Aplicarea programei şcolare. Proiectarea demersului didactic Curs 4 – Curriculum la decizia şcolii Curs 5 – Manualele şcolare alternative şi auxiliarele didactice – instrumente de lucru ale elevilor […]
Continue reading…