SIMPOZION INTERNATIONAL ,,TINERII SI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE”

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ
,,CARMEN SYLVA”PETROŞANI
Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara
Tel. / fax.: 0254/542683. E-mail: infopet77@yahoo.com.
Web site: http://infopetrosani.com/

SIMPOZION INTERNAŢIONAL

,,TINERII ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE”
EDIŢIA a V-a
PETROŞANI, 31 Ianuarie 2014

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Acest concurs internaţional se adresează elevilor ce se înscriu în următoarele categorii de vârstă: 10-19 ani (clasele a V-a – a XII-a), dar şi cadrelor didactice de toate specialităţile.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Simpozionul-concurs va cuprinde următoarele secţiuni:
– Secţiunea eseistică
– Secţiunea Voluntariat şi Educaţie civică
– Secţiunea Educaţie antreprenorială
– Secţiunea Educaţie pentru sănătate
– Secţiunea Educaţie ecologică
– Secţiunea Schimburi interculturale
Participanţii vor trimite lucrările şi fişa de participare (elevi, profesori), într-un singur fişier ataşat, pe adresa electronică a concursului e-mail: simpozioncni1@yahoo.com.(este cifra 1 nu litera l – în adrsa de e-mail)
1. Înscrierea participanţilor
Pentru etapa internaţională, înscrierea se va face până la data de 30. 01 2014 (inclusiv), online, la adresa de e-mail: simpozioncni1@yahoo.com, prin completarea fişei de înscriere anexată. Fişa, completată, şi lucrările vor fi expediate pe adresa de e-mail menţionată, pentru cei care au acces la internet, iar pentru cei care nu au această posibilitate, vor trimite lucrările în format electronic, într-un plic, pe adresa colegiului: COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ,,CARMEN SYLVA”PETROŞANI, Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara
Vă rugăm ca în e-mail, la subiect, să scrieţi numele participantului la simpozion, pentru o mai uşoară identificare. Înscrierea mai poate fi făcută telefonic, la numerele de telefon menţionate.
2. Depunerea lucrărilor
Până la data de 30 ianuarie 2014, iar pentru cei care s-au înscris telefonic, până la aceeaşi dată 30 ianuarie 2014 – data poştei – se va expedia un exemplar în format electronic (CD) al lucrării scris în Word 2003 (salvat doc), semnat de autor (maxim doi), fişa de înscriere completată. Profesorii pot trimite lucrările până în 30 ianuarie 2014.
Lucrările vor fi expediate pe adresa:
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ,,CARMEN SYLVA”PETROȘANI, Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara, cu menţiunea ,,Pentru simpozionul internaţional ,,Tinerii şi provocările lumii contemporane”(pentru cei care nu au acces la internet). Se va avea în vedere completarea adresei corecte a expeditorului în fișa de înscriere (incluzând codul poştal) şi comunicarea unui număr de telefon şi a unei adrese de e-mail.
Publicaţia concursului va fi Ediție online, cu nr.ISBN, şi va fi expediată către participanţii la simpozion pe adresa de e-mail comunicată prin fişa de înscriere. Diplomele vor fi expediate prin poştă.

3. Redactarea lucrărilor
a. Secţiunea eseistică
Tema eseurilor este la libera alegere a participanţilor, dar va corespunde specificului vârstei acestora şi a tematicii simpozionului. Materialele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreun concurs sau să fii fost publicate. În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.
Un elev, profesor poate participa cu o singură lucrare la fiecare secţiune.Un profesor poate coordona maxim două lucrări la elevi.
b. Pentru secţiunile: Voluntariat şi Educaţie civică, Educaţie antreprenorială, Educaţie pentru sănătate, Educaţie ecologică.
Elevii şi cadrele didactice prezintă materiale de la diferite acţiuni desfăşurate în cadrul acestor secţiuni (filme, flyere, prezentări Power–Point, produse finale, workshopuri, studii de caz, produse, imagini), fiecare activitate, trebuie, prezentată în scris, în maxim 2-4 pagini, pentru publicare, respectându-se condiţiile pentru tehnoredactare.
c. Pentru secţiunea Schimburi interculturale
Elevii şi cadrele didactice vor prezenta diferite tradiţii şi obiceiuri specifice zonelor geografice din care provin, şi ale ţărilor din străinătate participante (filme, flyere, prezentări Power–Point, produse finale, imagini).
Eseul (lucrarea propriu-zisă) şi rezumatul pentru toate secţiunile, se va realiza în WORD 2003, pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) AVÂND CARACTERE ROMÂNEŞTI (DIACRITICE), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12). Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
Eseurile au ca temă ,,Tinerii şi provocările lumii contemporane”.
NOTĂ: Numărul de pagini al lucrărilor este de maxim 10 pagini, pentru eseu, iar prezentarea se va rezuma la 5 minute, iar rezumatul (partea destinată publicării) va fi de maximum 2-4 pagini. Eseul este însoţit la sfârşit de bibliografie. Lucrările vor fi traduse şi în limba engleză, comunicarea pe parcursul simpozionului se va realiza şi în limba engleză, deoarece avem şcoli partenere participante din: Franţa, Turcia, Macedonia, Albania şi Bulgaria.
Taxa de participare de 30 RON (50 RON pentru 2 autori) va fi depusă în contul afişat până la 30.01.2014 (data expedierii) Cod IBAN RO68CECEHD0308RON0582650 deschis la CEC BANK SA, Unitatea: PETROŞANI, titular POPESCU RODICA MARIANA. Elevii nu plătesc taxă de participare. Pentru soţ – soţie se achită o singură taxă.
Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi diplomele prin poştă.
4. Jurizarea lucrărilor şi premierea
Juriul va fi format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, reprezentanţi ai comunităţii locale, elevi, reprezentanţi al inspectoratului şcolar judeţean, reprezentanţi ai şcolilor partenere din ţară şi din străinătate, constituit într-o comisie coordonată de un preşedinte.
Se vor acorda premii şi diplome, inclusiv diplome de participare. Diplomele vor fi expediate până în data de 1.03. 2014, la adresele transmise împreună cu lucrările participante.
5. Programul de desfăşurare:
9,30 – 10,00 – Primirea participanţilor şi invitaţilor la sediul liceului.
10,00 – 10,30 – Alocuţiuni: – reprezentantul MEC
– reprezentanţi ai ISJ
– reprezentanţi ai Episcopiei Devei şi Hunedoarei
– reprezentantul CCD
– invitaţi din străinătate
– reprezentantul liceului
– reprezentantul autorităţii locale.
– reprezentantul Comitetului de Părinţi
10,30 – 11,00 – Deschiderea simpozionului şi prezentarea unui program artistic
11,00 – 11,30 – Vizitarea şcolii
11.30 -14,00 – Prezentarea lucrărilor pe secţiuni pentru cadrele didactice şi elevi
14,00 – 14.30 – Evaluarea simpozionului
6. Criterii de evaluare:
– respectarea normelor de tehnoredactare solicitate;
– respectarea timpului pentru prezentare
– corectitudinea exprimării (ortografie, punctuaţie)
– impactul mesajului transmis;
– coerenţa textului (registrul lingvistic, stilul, lexicul)
– creativitatea, originalitatea temei şi conţinutul practic
– elemente de tehnică, particularităţi de compoziţie (aşezare în pagină, paragrafe)
– evaluarea se va realiza pe ani de studiu (clasa a V-VIII – a, a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a)

ORGANIZATORII NU RĂSPUND DE IMPOSIBILITATEA PRIMIRII DIPLOMELOR DE CĂTRE PARTICIPANŢI, ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE TRANSMISE PRIN FIŞA DE PARTICIPARE SUNT INCOMPLETE ORI NU CORESPUND REALITĂŢII.
7.Persoane de contact (organizatori) pentru relaţii suplimentare:
Prof. Popescu Rodica Mariana – 0735 788980, rodicapopescu1993@yahoo.ro
Prof. Petrescu Adriana – 0744985398

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/11272835/2014_simpozion_international_tinerii_si_provocarile_lumii_contemporane.doc

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.